רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VII,77

מסמך משפטי Moss. VII,77
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז16
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה