מכתב: T-S NS J62

מכתב T-S NS J62

תגים

תיאור

Commercial letter in Judaeo-Arabic, mentioning persons connected with the India trade, including Maḍmūn [b. Ḥasan]. Opens with a report and condolences about the death of a woman. Then the sender orders various garments/textiles according to specifications. (Information in part from CUDL.)

T-S NS J62 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. וקד וצלת כתב מן ענד אלשיך [. . .
 2. צחבת אברהם אבן אלחדאדה ל[. . .
 3. וכדאלך אעלמה חרס אללה עזה [. . .
 4. תופת תאסע יום פי שהר אדר [. . .
 5. ולא תסאל מא לחקני עליהא מן [. . .
 6. פאלבארי תעלי יחשרהא מע שר[ה . . .
 7. אלדי כאן מן בעדהא וכרב אלבית [. . .
 8. מצמון בגמיע מא כאן להא ולם [. . .
 9. אלשיך שי פיתפצל מולאי יעזי כ[. . .
 10. מנה וחסרתי אן מא כאן מנא [. . .
 11. ויחשרהא מעא צדיקא אסר[איל . . .
 12. יקף מנא אחד עליהא אלאמר [. . .
 13. אלשיך אבו סעיד ען אלדהב לכ[. . .
 14. מפצלה מדהב באיש מא כאן [. . .
 15. אלערצי יכונו מלאח ולשיך י[. . .
 16. וישתרי לכאדמה רדא שרב [. . .
 17. מליח ומעתקה רפיעה מליחה [. . .
 18. אבן אלבקאל ומא כאן למולאי מן [כדמה ישרפני בהא
 19. אתבת אעלאמה בדאלך ולא פי [

תרגום

T-S NS J62 1v

1v

Verso:

 1. .  . . אסלא]ם אלגזיל ותכץ סלימאן
 2. . . .] ותכץ גמיע אחצאבנא אסלאם
 3. . . .] אבו אלחסן אסלאם ואן כאן זכרי
 4. [. . .]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J62: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.