רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: T-S NS 226.166

סמי ספרותי T-S NS 226.166
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • ח102
    • ח102