מכתב: T-S Misc.35.93

מכתב T-S Misc.35.93

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

מכתב מאת יצחק בר' יוסף אבן גִיַא̇ת אל חלפון ספרד, כנראה 1138–1139 שם אביו של חלפון לא נזכר במכתב, אבל כמעט אין שום ספק שחלפון הלוי בר נתנאל הוא הנמען. בלשון נמלצת ביותר יצחק בר' יוסף אבן גִיַא̇ת מאשר את קבלת מכתביו המבושמים של חלפון, משבח את מידותיו התרומיות ואת מנהיגותו, שואל אותו אם הוא מתכוון לנסוע ומתי ומברך אותו בברכת דרך צלחה.

T-S Misc.35.93 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Recto

 1. [איש] שכל ̇ר חלפון הלוי ̇נ̇ר̇ו אוהבו הדורש שלומו
 2. יצחק ב̇ר יוסף ̇נ̇ע אבן גיאת2
 3. [...] עמדי ומן אטאל אל רבִ תעאלי בקאה פי
 4. [אעלי מראתב אלעז]3 כתבתה כُתِבת לך אל מסראת ווקית
 5. [...] פי אגלאלך ואכבארך מע אל נשר למפאכרך אל סניה
 6. [...] סריה בצירה בהא דינת ואדין ובאל רב ̇גל ועלא אסתעין
 7. [... ורדתני] דאם עלאך כתבך אלכראם מקוטרות מור ולבונה
 8. [... ת]שבה ̇גלאלך ועלו מכאנך אלי שרף אכלאקך וטיב
 9. [... אל רב] עז יבקיך פי אל זמאן עינא וללאכואן זינא וצל אלי
 10. [...]ך אלא שבה סרא̇ג פעסי תעלמני חית הו וענד
 11. [... מ]ע תעריפי כנה חאלך ובניתך פי אל ספר או אל
 12. [...] אל רב תעאלי יכתאר לך אל כירה פי ̇גמיע
 13. [... כי ייי] יהיה בכסלך ושמר ר[ג]לך מלכד וברוך אתה

תרגום

T-S Misc.35.93 1v

1v

TS Misc. 35.93

Verso

 1. איש שכל מבני לוי4 נ̇ט ר̇ח ואחייה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.35.93: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.