מסמך משפטי: Sassoon 1055g

מסמך משפטי Sassoon 1055g

תגים

תיאור

A testimony of a person who received 47.5 harf (each of them equal to 40 baqsha silver coins) for selling his part of a house in Sana'a. Dating: 1603–28. (Goitein, The Yemenites, 150-152) VMR

תיעתוק

S. D. Goitein, התימנים: היסטוריה, סדרי חברה, חיי הרוח‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of the Jewish Communities in the East, 1983).
 1. [במדינת צנעא דעל נהרא דמיא אלמרבכי מותבא ביומא דנן אתא לקדמנא אנן סהדי דחתימין]
 2. לתתא סלימאן בן יוסף בן אלמעלם אבואלסעוד מרגז וחיניד נטק וקאל אשהדו עלייא מן אלאן [וקנו]
 3. ממני בלפץ מעכשו ברעות נפשי כד לא באונס ולא בטעו אלא בלבא שלמא ודעתא תריצתא
 4. ודאלך באני מקר ומעתרף ומצאדק מעכשו באני קבצת ותסלמת וצאר בידי מן אלכהן דאוד
 5. בן אבראהם אלכהן אלעראקי מא מבלגהו סבעה וארבעין חרף דהב ונצף חרף דהב אלדי צרף
 6. באלחרף מנהא ארבעין בקשה פצה סלימת אלקץ ואלתשביה מן סכת אלצלטאן אחמד בן
 7. מחמד גיידה גאיזה פי אלביע ואלשרא פי מדינת צנעא ואעמאלהא פלמן קבצתהא מנה
 8. אבעת אליה בהא גמלת חצתי אלדי לי והי אלנצף שעיא מן גמלת אלבית אלמשתרך ביני אנא
 9. ואכי אבואלסעוד אלדי דלך אלבית פי חדוד שארע אלמקוה פי מדינת צנעא אלדי יחד דאלך אלבית
 10. בגמלתה עלא אתצאלה מן אלשרקי אלשארע ואליה מפתח באבה ומסלך טריקה ומן אלקבלי
 11. מלך יחיא בן אלמעלם יוסף מרגז ומן אלגרבי מלך סעיד בן ישועה אלגמל ומלך יחיא דנן ומן אלעדני
 12. מלך סלימאן בן בנימין אלעדני אד קד אבעת אליה גמלת חצתי פי אלבית אלמדכור פוק אלמחצור
 13. בין הדה אלחדוד אלמביינה ותלך אלחצה הי אלנצף שאיעא גיר מקסום דאלך ביעא מעכשו
 14. תאבתא אכידא לאזמא שרעייא מנגזא גאמעא לשראיט אלצחה בתן בתלא נאפדא
 15. קטעייא לא שרט פיה יפסדה ולא כיאר יבטלה ולא עלא סביל רהן ולא עדה ולא
 16. תלגייה בל ביעא תאמא מסלמא לה ולמן יקום מקאמה מן בעדה אלי אנתהא אלעאלם
 17. ערצה הדה אלחצה אלמדכורה פוק ותרבהא וחגארהא וגדארתהא ואגורהא
 18. ואבואבהא ואכשאבהא ואצאבעהא וקירהא ושמדהא ומסתכדמאתהא
 19. ומנאפס מיאהא וציאהא וחצתי פי כורת אלביר אלמשתרכה בין הדא אלבית ובין
 20. סלימאן אלעדני וסעיד בן ישועה אלגמל וטרקאת הדה אלחצה עלא גארי אלעאדה
 21. אלמתקדם ובאלגמלה בגמיע חקוקהא ובמא ינסב אליהא אלדאכלה פיהא ואלכארגה
 22. ענהא דכרת או לם תדכר אד לא הנחתי לפני במכר זה כלום מפסוח לה פי הדה
 23. אלחצה אלמדכורה פוק אן ירהן ויביע ויהב ויתצדק ויבני ויהדם ויכרי ויעיר ויסכן
 24. ויתמוון ויקאסם וינאקל ובאלגמלה לה אן יתצרף פיהא תצרף אלמאלך פי מלכה ואלחאיז
 25. פי חוזה אד קד ברזת מן מלכי וצארת פי מלכה במוגב אלשרא אלצחיח אלשרעי באלבקש
 26. אלפצה אלמדכורה פוק אלדי קד קבצתהא ואסתופיתהא מנה עד פרוטה אחרונה
 27. ומא בקי לי פי הדא אלמביע שי ואפלו משווה פרוטה עד למעלה ולא דעוא פי תמנה
 28. ואפלו

תרגום