מכתב: T-S AS 146.6

מכתב T-S AS 146.6

תגים

תיאור

ח82 מכתב מאת אבו נַצְר אל חלפון אחרי שאנייתו של יהודה הלוי הפליגה אלכסנדריה, י"א בסיוון, שהוא 18 במאי 1141 בע"ב שלוש שורות בכתב ערבי וללא נקודות מבחינות, הראשונה קטועה. ככל הנראה אין הטקסט ההוא קשור לע"א, ולא ברור אם נכתב לפניו או אחריו. זהו קטע ממסמך מעניין בפני עצמו אבל סתום, וכך נראה לי להעתיקו ולתרגמו: ד77. TS AS 146.6 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 15.9 x 10.2 ס"מ. פורסם אצל גויטיין, האם הגיע; גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 482­483. בע"ב שלוש שורות בכתב ערבי וללא נקודות מבחינות, הראשונה קטועה. ככל הנראה אין הטקסט ההוא קשור לע"א, ולא ברור אם נכתב לפניו או אחריו. זהו קטע ממסמך מעניין בפני עצמו אבל סתום, וכך נראה לי להעתיקו ולתרגמו: זהו (ע"א) מכתב קטן החסר מעט בראשו ולוקה בסופו, שכתב אבו נַצְר בן אברהם באלכסנדריה לחלפון, ככל הנראה בפֻסטאט. גוף המכתב בא להודיע על הפלגתו של יהודה הלוי באנייה מנמל אלכסנדריה ביום הראשון של חג השבועות. אבו נַצְר תיאר את התרגשותו הרבה לנוכח הפלגת כל האניות למערב ושינוי הרוח כלפי מזרח, שאִפשר את הפלגתו של ריה"ל. הכותב ביקש מחלפון למסור לנגיד איגרת שכתב יהודה הלוי באנייה.

T-S AS 146.6 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  1. וסמוהא וארתקאהא [ו]כִבִתִ [חסדתה ...]
  2. במא אנא גני ען אעאדתה ועלקת הדין2 [אלחרפין]
  3. לאנהי אליהא אן רבנו יהודה הלוי יזכר באלפי שלומות
  4. אקלע יום אלארבעא אלאול מן חג השבועות ודפע
  5. לי כתאב כתבה לסידנא אלנגיד עלי ע̇גל תפ̇צל
  6. אוצלה לה אללה יכתב סלאמתה ויגמע אלשמל בה3
  7. פקד עלם אללה וכפי בה עלים4 מא דכל עלי קלבי מן
  8. [...] מרִ[א]כִב אלגרב סארת ודאר5
  9. [...] טייב גאיה

Right Margin

(1) יכדמו[הא7 באפצל אלסלאם] (2) וכדם8 חצרתה [לא יכליני] (3) מנהא וחסבי אללה (4) ונעם אלוכיל (5) ̇י̇א סיון (6) כתב לילא עלי עגל (7) עדרא אלי סאמיהא

תרגום

T-S AS 146.6 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 146.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.