רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Sassoon 1055a

מסמך משפטי Sassoon 1055a
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, התימנים: היסטוריה, סדרי חברה, חיי הרוח‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of the Jewish Communities in the East, 1983).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp.152-156