מכתב: T-S 8.60 + T-S AS 147.62

מכתב T-S 8.60 + T-S AS 147.62

תגים

תיאור

ח67 מכתב מאת חלפון אל אחיו יחזקאל אלכסנדריה, לפני אדר שני, שחל ב-21 בפברואר 1140 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 17.6 x 10.2 ס"מ. חלקו התחתון של המכתב חסר, ואין לדעת מה היה אורכו. חרף קיטועם של הדברים יש עניין בתעודה, משום שככל הנראה זה המכתב היחיד שנמצא לפי שעה, שכתב חלפון למשפחתו בזמן שהותו הארוכה באלכסנדריה. חלפון כתב לאחיו יחזקאל, היושב כנראה בעירו קַלְיוּבּ, על משלוחי משי ששלח לו. יחזקאל היה צריך לצאת לכפר שַׁטנוּף שעל הנילוס ולקחת את המשי מחוכר המס (̇צַאמִן) היהודי או מן השליח שהביא לשם את הסחורה מאלכסנדריה. חלפון שלח ליחזקאל גם משי שחור. חוץ מזה שלח לו תשובה (הלכתית). השליח שהביא את המכתב מאלכסנדריה, אבו אל̇כַיְר אלבַּרְקִי, היה ידוע בתור נוסע בין המזרח הרחוק למצרים.1

T-S 8.60 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Recto

 1. עלקת הדה אלאחרף אלי מולאי אכי וסידי ואנא עלי חפז לסרעה
 2. אלרסול מעלמא לה אנני קד ארסלת לה פימא תקדם עלי ידִ אבו
 3. אלכיר אלברקי עשרה ארטאל חריר רפיע אל תמן ענהא יז דינר
 4. ונצף גיר מא לחקהא וקד וזנת תמנהא מן ענדי אבעת מןִ
 5. אלכז כיף מא אתפק ווזנת תמנהא ופי וסט א[ל]כזא̇ג
 6. ארבע ארטאל כז ינעם מולאי ברסולה אלי שטנוף יקב̇ץ
 7. דלך אמא מן אלצאמן אליהודי או מן אבו אלכיר בן אִבִוִ
 8. אלשטנופי חסב מא תקדר | מע אלרסול אדא לם
 9. יגד סביל לקליוב לאני לם אגד גירה פי אלגמעה
 10. אלמאציה וינעם מולאי בביע אלארבעה
 11. ארטאל אלכז ויציף עליהא ויופי אלקלעי
 12. סלימאן ען תמן אלמצבוג ובדלך יכלץ

Recto - right margin

 1. אלשיך
 2. חביב מן
 3. כל בד פקד סמעת
 4. אנה מתשכי ואלקלעי
 5. . . . . תפצלה פי
 6. כלאץ אלגמי|ע עני
 7. וענה ולא אבד
 8. מן פר̇ג ורחמה
 9. מן אל̇כאלק ומא
 10. ידום שי לא
 11. שדה ולא גירהא
 12. פיחרץ פי
 13. כלאצהםוקד ארסלת
 14. למולאי

Recto, top margin

 1. עלי יד
 2. חאמל
 3. הדה
 4. אלאחרף
 5. ארבע
 6. ארטאל
 7. כזא̇ג 
 8.  ̇גלי̇ט
 9. פאן לם 
 10. יסהל
 11. מן
 12. אִלִ[...]

תרגום

T-S AS 147.62 1r

1r

T-S 8.60 1v

1v

Verso

 1. פינעם בקב̇ץ דלך מן אלרסול ויערפני בוצול גמיע דלך
 2. ואיצא אלחריר אלאסוד לם יערפני בוצולה וצחבה אלשיך
 3. זכרי אלכתב אלדי תקף עליהם וטיהא | מסִלה סאל פיהא
 4. צדיק(?) לאן תאכד לה אלגואב וליהא(?) וגיר דלך . . . .[פ]ק[ד
 5. תקל עליי אלכהן אלסקלי וחשמני עלי ידי אלנאס פי סוק(?)
 6. אלצרף וסאל פי אן יכלץ מן אלדהב אלדי לה תמן אלחריר
 7. פתנעם בכתאב סרעה מן אבן אלאמשאטי אנך קד
 8. סלמתה לה אלדהב או אנך . . פיה בקיתה . . יב

Verso - right margin

 1. פקד ע|רפתך צפה אלחאל וכדלך
 2. תכלם א|בו אלפרג ואבו נצר פי
 3. בכלאצִהִ | פהו איצא מתשכי
 4. מנהם

Verso, top margin

 1. אעלמתך דלך ולך אלפ̇צל פי אזאלה דלך גמיעה ואללה יעינך ושלומך יגדל נצח סלה

Verso - address

 1. [חצר]ה מולאי אכי מ̇ר ו̇ר יחזקאל הלוי ה̇ח הנבון אכיה שאכר
 2. [ב]ן כבוד אבא מרי נתנאל הל[ו]י [...] פצלה
 3. אלמשתאק אל[י]ה
 4. חלפון לוי

T-S AS 147.62 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8.60: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S AS 147.62: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.