מכתב: T-S 8J18.2

מכתב T-S 8J18.2

תגים

תיאור

ח62 מכתב מאת חלפון אל יוסף בן אל̇כַאזִן, אלמַרִיַّה, ובו בקשה לטפל במשלוח של הדיין בן אלקַצַבִּי אולי אלכסנדריה, סוף 1139–אמצע 1140 ד19. TS 8 J 18.2 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 19.7 x 15.2 ס"מ. פורסם אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 359–361.1 חלפון כותב ליוסף בן אל̇כַאזִן, מנכבדי אלמַרִיַّה, ספרד, ומבקש את עזרתו בהעברת משלוח ששלח הדיין המצרי הרב אלעזר בן אלקַצַבִּי לאחיו באליֻסאנה. פתק זה, שצורף כפי הנראה למכתב שכבר כתב חלפון לנמען, הוא אחד משלושה פתקים העוסקים באותו עניין, שכתב לאישים שונים שבאלמַרִיַّה. ראה תעודה ח61, שגם הוא אחד מן השלושה.

T-S 8J18.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. יא מולאי וסידי ואעלי עדדי ודכירתי לאבדי בעד כתב אלכתאב
 2. אתפקת חסבה וארדת תכמילהא עלי ידך ודלך אמר רסאלה
 3. וצלת מן אלדיין אלאגל רבי אלעזר בן אלקצבי מן מצר ארסלהא אלי
 4. אכיה אלי אליסאנה וקד סלמנאהא אלי ללרייס (!) סידהם בן יק̇צאן
 5. רייס מרכב אלסלטאן אלדי מעה אבן עבד אלכאפי פי ריאסה
 6. אלמרכב ואוצינא אן יסלמהא פי אלמריה אמא ל̇ר יצחק בן
 7. ברוך בחסב שהרתה ואמא לח̇צרתך או ל̇ר אברהם
 8. בן מניניו החכם האדיר ̇ש̇צ מן כאן מנכם חא̇צר פי
 9. אלבלד כאנת אלמתובה עלי ידה והו משכור מאגור
 10. פי תסלים אלרסאלה וקב̇צהא מן אלרייס אלמדכור
 11. ואלאהתבאל בהא אלי אן תצל אלי אליסאנה אלי יד צאחבהא

Right Margin

(1) ויצל כתאב אכיה מן אליסאנה בקב̇ץ דלך ותנעם בארסאלה (2) ושלום אדוני ובבת עיני יגדל נצח סלה4 (3) כתב עלי אלסאחל פעדרא

תרגום

T-S 8J18.2 1v

1v

Verso

 1. ואלרסאלה נצפיה בגדאדי וכריטה לטיפה קרנפל אלוזן באל̇צרף
 2. באלרטלוזן אלמצרי ̇ת̇ל דרהם באלסנ̇ג אלמצריה תנעם בקב̇צה
 3. תקב̇ץ מן אלרייס דלך ובידה רקעתין תדכרה אלואחד עבראני
 4. ואלאכרי ערבי תקב̇ץ מנה אלגמיע מאנא מנעמא
 5. ושלום יקרו יגדל נצח סלה

Upside Down

1 ח̇צרה מולאי וסידי וסנדי כ̅גק מרי7 ו̇ר יוסף החכם הגדול המופלא שאכר איאדיה

2 מולאי וסידי אלחכים אלאגל הידוע אבן אלכאזן אלחכים בסוק אלמריה ונאשר פ̇צלה

3 חלפון הלוי

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J18.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.