רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. c 28/51

מכתב Bodl. MS heb. c 28/51
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Book 4: Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח45
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה