רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8.81

מסמך משפטי T-S 8.81
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Book 4: Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח29
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה