מכתב: T-S 13J22.33

מכתב T-S 13J22.33

תגים

תיאור

מכתב קצר מאת אבו זִכְּרִי כהן אל חלפון פֻסטאט, שנת 1132 את המכתב הקצר הזה שלח אבו זִכְּרִי כהן, פקיד הסוחרים בפֻסטאט, לחלפון זמן קצר לאחר שיצא לדרכו לקוּץ, בדרך למזרח. אבו זִכְּרִי כהן שימש נציגו של חלפון, ושילם בשבילו חוב ל̇כִיַאר. צוינו כאן גם עסקים שהיו לחלפון, שבהם השתתפו יחד אבו זִכְּרִי כהן ו̇כִיַאר. עסקים נוספים היו בין חלפון לאבו זִכְּרִי כהן לבד. נזכרו עוד כמה אישים, מקצתם ידועים ממקום אחר מקצתם אינם ידועים. הסכומים הקטנים של כמה עשרות דינרים שנזכרו הם בוודאי שאריות של חשבונות לעסקים גדולים יותר. חלפון התכוון לשהות תקופה מסוימת בקוּץ, כי אבו זִכְּרִי כהן ידע שהוא יהיה שם בשעה שיגיעו אליו המכתב והסחורות המועטות ששלח לשם. משם התכוון חלפון לנסוע לעדן, ואבו זִכְּרִי כהן הזמין משם פנינים בשביל בנו הקטן. המכתב נכתב בשנת 1132, והוא נרמז במכתבו של אבו זִכְּרִי כהן לחלפון, מפֻסטאט לעדן, תעודה ח15, שורה 7–13. אבו זִכְּרִי כהן ביקש מחלפון שיכתוב אליו מכל מקום שיגיע אליו.

T-S 13J22.33 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. ב̇ש
 2. תדכרא מבארכה למולאי אלשיך
 3. אבו סעיד כתב אללה סלאמתה
 4. ודלך בעד מפארקתי לה וגדת
 5. כיאר לקאני פי אלטריק וקאל
 6. לי בקי לי חסאב פקלת לה ארגע
 7. אנא אופיך פרגעת מעה חאסבתה
 8. וגדת עליך סתון דרהם והי אלדי
 9. קלת לה נדפע לך עו̇צהא דראהם
 10. בדראהם ולם תדפע לה שי ואי̇צא
 11. אלחסאב אלתאני כאן לך ענדה
 12. ̇י̇ב דינאר ומן קבלי אנא עשרה
 13. דנאניר ותלתי יכון אלגמלה ̇כ̇ב דינ'
 14. ותُלתין דינ' עליך מנהא מכס
 15. דינ' ותמאנין דרהם ועתאלין ומקאטין
 16. ותעריף ̇י̇ב דר' ואבו מחמד עשרה
 17. דר' ואלשריף דרהמין ונצף יכון אלגמלה
 18. ארבעה דנא' תנקץ קיראטין וחבה
 19. ו̇ג דנא' ביד בן איוב אלגמלה סתה
 20. דנא' ותלתי ורבע גיר חבה יכון אלבאקי
 21. לך ̇ט̇ו דינ' ונצף ורבע וחבה אנפדת
 22. לך על יד בן איוב סתה עשר ותלתי
 23. וצרפהא סדס תכון ̇י̇ז דינ' גיר סדס
 24. יתבקא ענדך דינאר וקיראטין גיר
 25. חבה וסתין דרהם מן בעד כל חסאב
 26. ופיתהא ענך ואי̇צא אמלית
 27. אלפקאעה אלזית גא תמנהא דינ'
 28. ועשר קראריט תכון אלגמלה

Right Margin

(1) במא (2) פיהא מן קימה (3) אלורק ארבעה (4) דנאניר וסדס (5) אלא חבה תכון לי (6) צחבתך אשתרי (7) לי בהא אן שא אללה (8) כיוט לולו ללצגיר (9) יכון וסט והו (10) אוכד חואיגי (11) ענדך לאן (12) כאן פי נפסי (13) נוציך עליה (14) ומ̇צא מן באלי (15) ואי̇צא אן (16) אלרייס אבו (17) אלנגם אחיאה (18) אללה גאב לי (19) רקעה בכטך (20) מבלגהא ̇ג דנ' (21) ו̇י̇ג קיר' ולם (22) נדפע לה שי (23) ואלאן סאעה (24) וקופך

Top Margin

(1) עלי הדה אלאחרף אנפדהא (2) לה מן קוץ מן כל בד (3) ואמא גיר דלך מן (4) חדית אלוכיל פי אלמיעה (5) אן גרי ביני ובינה כטוב (6) כתיר ואכד מני בזאיד (7) סדס דינאר וקד (8) אבעת לך

תרגום

T-S 13J22.33 1v

1v

Verso

 1. בקי̈ה אלמיעה ואשתרית לך ̇כ̇ט מוס
 2. וצרה אבר ואשתרית לך אי̇צא
 3. ̇י̇ד רטל ונצף אספידאג וכאן אלדינ'
 4. נאקץ תממת מן אלדראהם ודפעת אי̇צא
 5. מנהא אלסדס דינאר וקד אנפדת
 6. לך אלגמיע עלי יד אלשיך מבארך
 7. ודלך ̇ה גרר נביד ופקאעה אלזית
 8. ואלאמואס פי קפיפה מע אלאבר
 9. ואלאספידאג פי ברניה אקב̇ץ
 10. אלגמיע מנה אן שא אללה ואללה אללה אחרז
 11. נפסך מן אלעבד כל מא קוית לאנני סמעת
 12. אנה כפיף אליד ומא תחתאג וציה
 13. פי דלך וקד בקי לי אי̇צא מן הדה
 14. אלחסאב קיר' דהב אציפה לי ללחסאב
 15. יכון ענדך ארבעה דנא' ו̇ה קר' גיר
 16. חב̇ה אשתרי בהא מן עדן קליל
 17. לולו ללצגיר ואנפד לי מע

Address

ח̇צר̈ה מולאי אלשיך אלאגל שאכר תפ̇צלה

אבו סעיד בן הבה אללה אלדמיאטי אבו זכרי כהן

Right Margin

(1) אברהם (2) בן מעטי מן כל (3) בד קראת עליך (4) אפ̇צל אלסלאם ולא (5) תקטע כתבך עני (6) מן כל מכאן תצל (7) אליה ומא כאן לך (8) מן חאגה שרפני בהא (9) ואללאךִ אכדה בן אכיִךִ (10) ב̇ח דר' דכל פי (11) הדה אלחסאב ואמא (12) אלקליל פלפל אלאבי̇ץ (13) הו חנבאן הנאִ (14) והו (15) באקי (16) ושלם5

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J22.33: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.