מסמך משפטי: T-S NS 320.1

מסמך משפטי T-S NS 320.1

תגים

תיאור

זיכרון דברים בעניין המחלוקת עדן, קיץ שנת 1131 לערך זהו קטע מתחילת עותק נקי של זיכרון דברים דומה. הכתב דומה מאוד לזה של תעודה ח8, שאולי נכתבה בידי הסוחר הצפון-אפריקני יוסף בן עזרא, וייתכן שתעודה ח7 נכתבה בידי אותו אדם.

T-S NS 320.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. ולמא אן וצלנא נחן גמאעה אלגרבא אלי עדן ווגדנא פיהא אחואל קד אתגיירת ואמור
 2. קד אנעכסת וגרת קצץ אן כתירה ממא לא ימכן אלקלב חפטהא לכתרתהא ות[ואת]רִהִאִ
 3. פי אלאיאם ואלסאעאת ממא חצרהא בעצא ומא כאן חצרהא ̇גמיענא ומא סמעוִהִ [מן]
 4. אהל אלבלד פארדנא חפ̇ט מא אנחפ̇ט מנהא ואמכן שרחה ותבתה פִ[י] הדאִ [אל ...]
 5. שרח אן שאפי מביין כופא לאן לא נסאל ענה פישד ענא בע[̇צ]הִ א[... לכתרה]
 6. אשגאלנא והמנא פי מקאסִאת אלבחאר ואלאקִטִאר ותתטא[ו]ל אִלכִלִ[מאת (?)…]
 7. עגִזִ שרח כל קצה וקצה מופרדא מביינה וש[…]
 8. מא סמענא מן אהל אלבלד באלכבר אל[…]
 9. פיהם ועלי דלך אתפק ראינא [… חלפון הלוי]
 10. ב[ן] נת[נאל] ומבארך אבןִ הִבירת[י ...]
 11. אלבלד אן יחצר[...]
 12. .מ.. ועיד[...]
 13. ואנהום נזלו [...]
 14. אנ...[...]
 15. הבהִ[...]ה ק[...]
 16. ואנהום קאל[ו …]
 17. [...] הדא אִל[...]
 18. עִל[י ...]

תרגום

T-S NS 320.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 320.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.