רשומה קשורה ל-מכתב: PER H 135

מכתב PER H 135
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #334
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה