רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: L-G Misc. 48

מסמך משפטי L-G Misc. 48
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז15
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה