רשומה קשורה ל-מכתב: MS 8254, fol. 7

מכתב MS 8254, fol. 7
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi Publications, 1980).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 313
 2. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  כולל digital translation