רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: L-G Ar. II.63

מסמך משפטי L-G Ar. II.63
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה