רשומה קשורה ל-Credit instrument or private receipt: L-G Ar. I.60

Credit instrument or private receipt L-G Ar. I.60
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 5 (unpublished).
  למהדורה ראה
  • ה38