רשומה קשורה ל-מכתב: CUL Or.1080 J276

מכתב CUL Or.1080 J276
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Oded Zinger, "Women, Gender and Law: Marital Disputes According to Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., n.p., 2014).
    כולל digital translation