מכתב: Moss. V,352

מכתב Moss. V,352

תגים

תיאור

Fragment of a letter from Yisrael b. Natan, Jerusalem, probably to Nahray b. Nissim, Fustat. The letter deals with trades, especially of fabrics. Nahray is asked to urgently provide parchment in order for Israel to do his job. The last part is about Avraham b. ha-Gaon Shelomo b. Yehuda. (Information from Gil, Palestine, vol. 3, pp. 145-148, #472) VMR

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.

Recto

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אלעז[יז] עלי אטאל אללה [בקאך ואדאם עזך ותאיידך
 1. מן אל]
 1. קדס עמרה אללה ל[ ] ועשרין מן סיון [ערפנא] אל[לה ברכתה ו]ברכה
 1. [מא יליה מן אלשהור]
 1. וצל כתאבך [ ] אלד[י ]לה תדלה נהו שהר וטי
 1. [כתאבי ]
 1. אליה תדכר אל[ ] אמרך אדאמה אללה לך ודכרת מא כנת [
 2. כאנת אל[ עא]קבה אלי כיר [ ] חדית ר לבראט ואטן
 1. [ ] קלילה
 1. ארגו אן אלמראכב תעדי ואמא אל [ ]א דפעתהא [
 1. ]לא
 1. [ ] יביעהא [ ]עלו בראס מאלהא לא[ ]שרת
 2. בה דנאניר [ ] שאהגאני אשתראו
 1. [ ]אלב
 1. [ ] והדה דכלתהא אסלה [
 1. ] אנא
 1. ]
 1. [
 1. [ ] וערפתה וצול כתב [ ]
 1. ני[ ]
 1. [ ] זה הנא [
 1. [
 2. אי[ א]ביץ בז דנאניר [
 1. [
 1. [אל]שיך אבו גאלב [ ] ברביע [
 1. ]
 1. [
 1. ] מאונה [ ] דפעה [

Right Margin

 1. אללה ודכר אבו

תרגום

Top Margin Verso

 1. וארגו אנך תנפד אלרקוק מע מן יגי פי אלקאפלה מסרעאן [לאן מן תבקא] לי
 1. [י]אסידי
 1. שי ודכרת חדית ר אברהם בן אד ננ והו יא סידי מא ו[
 1. ]
 1. כאן יפארקני תם א[ ] אלדי אכרגה אלי אלרמלה לאן כאן [ ]
 1. מנה ואחד [ ]
 1. אלקדס אלסוק לה [ ] לך דכלה מימון אלדולה [ ]
 1. אשתרית לה [ ]
 1. מעהם צחבה עיד [ ]אלה ואנא
 1. כנת א[ ]לך מן
 1. גהתך ואכתרית [ ] ומצת [ ] שא
 1. [ ] לעמרי
 1. דהבת לי ולגירי ב[ ] מא עאמלתהם תם לא [
 1. [
 1. תבקא בידי נפד [ ] אליה ינפד לי מ[
 1. ]
 1. אליה עדה כתב מא גאובני ועמל מעי מא לא יגוז תם מן גיר
 1. וקלת [ ]
 1. סאלתה פי קרצה לכאן יגב[ ] אליך שי [
 1. [
 1. קאל לי מן אק[ ] לא [ ] אקתרץ מן אל [
 1. ]

Upside-Down

 1. [ ]شاكر٥ اسرائيل بن
 1. سهلان الفسطاط
 1. ان شاء الله