מכתב: Moss. V,328

מכתב Moss. V,328

תיאור

Opening of a letter written by Daniel b. Azarya, Jerusalem, to Aviram ha-Kohen b. Yitzhak b. Furat. Daniel b. Azarya writes that he is sorry for their parting and is hoping to meet him again soon. (Gil, Palestine, vol. 2, 671-672, Doc. #359). VMR. NB: The current shelfmark is unknown.

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאיי אלשיך אלגליל האדיר [שר העדה הוד]
  2. הזקינים האביר והכביר הנכבד בעם ייי ואדאם ת[איידה וכבת באלדל]
  3. אעדאה מן אלקדס אלמחרוס ליומין בקיא מ[ן ]
  4. ושוקי אליה יפארהו אלהינו שדיד ווחש[תי ]
  5. ובתי לאיאדיה מתראדף ושכרי לתפצלה [וצל כתאבה אללה]
  6. יסמע מני פיה צאלח אלברכות ג[ם י]ראני פניו המיוקרים [ ]
  7. אלדי לא עדמתה ולא כלות מן אלגמאל בה וקראתה וסרר[ת במא תצמנה מן דכר]
  8. סלאמתה וחמדת אללה תעאלי עלי דלך פסאלתה תזידה מן אל[ ]
  9. דכרה יחייהו מלכנו מן מסרתה באסתקאמה אלאחוא[ל לא]
  10. אשך פי דלך לעלמי גליל קדרה ודיאנתה ומחאסן [ ]

תרגום