רשומה קשורה ל-מכתב: CUL Or.1080 J127

מכתב CUL Or.1080 J127
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה