רשומה קשורה ל-מכתב: CUL Or.1080 J103

מכתב CUL Or.1080 J103
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה