רשימה או טבלה: CUL Or.1080 J76

רשימה או טבלה CUL Or.1080 J76

תגים

תיאור

Booklet made of parchment, containing a calendar for the maḥzors 256 and 257, each year written on a separate little scrap. Beginning with 1095 CE. (Information from Goitein’s index card)