טקסט ספרותי: CUL Or.1080 J12

טקסט ספרותי CUL Or.1080 J12

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Eleven calligraphic pages from Hayya Gaon's Book of Formularies (not used in S. Assaf's edition, Jerusalem 1930). Information from Goitein's note card.

CUL Or.1080 J12 1r

1r

תיעתוק

תרגום

CUL Or.1080 J12 1v

1v

CUL Or.1080 J12 2r

2r

CUL Or.1080 J12 2v

2v

CUL Or.1080 J12 3r

3r

CUL Or.1080 J12 3v

3v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • CUL Or.1080 J12: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.