רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: T-S NS J479

סמי ספרותי T-S NS J479
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה