רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J468

מסמך משפטי T-S NS J468
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה