מסמך משפטי: T-S NS J409

מסמך משפטי T-S NS J409

תגים

תיאור

Dowry list (taqwīm). No names No muqaddam or me'uḥar. Among the goods is a female slave named Balgh al-Munā ('fulfillment of wishes'). (Information in part from Goitein's index card)