רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J174

מסמך משפטי T-S NS J174
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה