רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS J128

רשימה או טבלה T-S NS J128
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה