מכתב: T-S NS J102

מכתב T-S NS J102

תגים

תיאור

Shelomo b. Eliyyahu writes to a notable, "I was told that you have made a marriage contract (ṣadāq) for your daughter at a Muslim court. I cannot believe it." Med Soc III, p. 444, n. 50. Information from Goitein's note card.

T-S NS J102 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
  1. מע . . . . אן אלחצרה כתב לאבנתה כתאב צדאק
  2. באלגוים ולם נצדקה פ/ת/רחק מן הכיעור ומן הדומה
  3. לו

תרגום

T-S NS J102 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS J102: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk. This metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.