מכתב: Moss. II,141.3

מכתב Moss. II,141.3

תגים

תיאור

Letter fragment (the end only) from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya. Refers to a debt.

Moss. II,141.3 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  1. [לכב] מר ורב אפרים החבר בסנהד גדולה ישמרהו
  2. [בור]אהו ויצליחהו בכל מעשהו ושלום רב ישקיטהו
  3. [ומחר]ב יצילהו ובסתר כנפיו יסתירהו וארך ימים [ישביעהו]
  4. [בן מר רב ש]מריהו עדן נוחהו קדם מכתבי אליך
  5. [עם מכתב] מר רב אברהם ננ וכרוך בו אגרת

....

תרגום

Moss. II,141.3 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. II,141.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.