רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS 324.132

רשימה או טבלה T-S NS 324.132
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה