רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS 321.48

מכתב T-S NS 321.48
 1. ציטוט
  Sabih Aodeh, "Eleventh Century Arabic Letters of Jewish Merchants from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD diss. Tel Aviv University, 1992).
  למהדורה ראה
  • doc. 48
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה