רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. V,256.1–3

מסמך משפטי Moss. V,256.1–3
  1. ציטוט
    Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 288-289
    • pp. 288-289