רשומה קשורה ל-מכתב: T-S K25.253

מכתב T-S K25.253
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה