רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S K25.240.44

מסמך משפטי T-S K25.240.44
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל מהדורה