מכתב: ENA NS 48.15

מכתב ENA NS 48.15

תגים

תיאור

Addendum/postscript of a letter from Yisrael b. Natan, in Jerusalem, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. He reports that there is demand in Jerusalem for black, sky-colored, and all colors of silk (shēsh) except for crimson. Crimson silk might sell in Ramla or ʿAsqalān. As for coral (marjān), demand is low in Jerusalem. But Nahray can bring some if he wishes, and maybe he will find some Persians to buy it. (NB: this shelfmark was previously known as JTS Geniza Misc. 15.) Gil translates marjān as "small pearls," but see Goitein and Friedman, India Traders, p. 170 note 18 for the argument that it must refer to coral.

ENA NS 48.15 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  1. [ו]דכרת אמר אלשש ואלדי יראד הנא אכתרה אסוד וסמאני וגמיע
  2. אלאלואן ואלקרמזי קליל אלכרוג פי בית אלמקדס ולכן רבמא יבאע
  3. פי אלרמלה או פי עסקלאן ואמא אלמרגאן פהו צעיף אלכרוג פי אלקדס
  4. לאנה בלד צעיף ולכן תגיבה אנ בעצ[ה] ואלתופיק מן אללה ואן אתפק
  5. עגם ישתריה רבמא ואלסלם עליך

תרגום

ENA NS 48.15 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 48.15: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain