רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: NLI 577.3/14

מסמך משפטי NLI 577.3/14
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "Court records from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew), Kiryat Sefer‎ 41 (n.p., 1966), 263-76.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 272-276
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לתרגום ראה