רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: NLI 577.3/3

מסמך משפטי NLI 577.3/3
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, "Court records from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew), Kiryat Sefer‎ 41 (n.p., 1966), 263-76.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 264-265