סמי ספרותי: T-S K6.47

סמי ספרותי T-S K6.47

תגים

תיאור

Colophon of a codex, probably a Bible. Yosef b. Ya'aqov b. Yosef (ha-dayan ha-mumheh) b. Shemaryah (bayt din) b. Menahem buys a muṣḥaf on 16 Marheshvan 1136 (Wednesday 14 October) the day on which the prisoners arrived (from?) Jerba. Cf. 10J15.16. See also MJ II 339(7). Information from Goitein's note card. There is further writing that is difficult to read at the bottom of the page at an angle to the main text.

T-S K6.47 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S K6.47 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S K6.47: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.