רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: T-S K5.82

סמי ספרותי T-S K5.82
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה