רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S K5.76

רשימה או טבלה T-S K5.76
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה