רשומה קשורה ל-מכתב: IOM D 55.13

מכתב IOM D 55.13
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "אגרת לבראט בן משה בן סגמאר דיין העיר אלמהדיה: על רבנו נסים "מחדש הדת‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 36, no. 1 (n.p.: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1966), 59-72.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 64–67
 2. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #616
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לתרגום ראה