רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S K3.36

רשימה או טבלה T-S K3.36
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה