רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S J2.77 + T-S 16.39

רשימה או טבלה T-S J2.77 + T-S 16.39
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה