רשומה קשורה ל-מכתב: F 1908.44EE + F 1908.44FF

מכתב F 1908.44EE + F 1908.44FF
 1. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  למהדורה ראה
  • #294, p. 523
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition