רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S AS 150.192 + T-S Misc.29.62a

מסמך משפטי T-S AS 150.192 + T-S Misc.29.62a
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה