רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Misc.29.29

מסמך משפטי T-S Misc.29.29
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה