מכתב: T-S Misc.25.20

מכתב T-S Misc.25.20

תגים

תיאור

Verso, with the address on recto: Letter from Madhkūr to Bū Yaʿqūb Yūsuf. In Judaeo-Arabic, with a ḥamdala in Arabic script at the end. He sends enclosed 1 1/8 dirhams as payment for a half raṭl of syrup (sharāb). Half should be [...] and half rose. If Abū l-Karam should arrive, he should hire a riding animal from Malīj. (Information in part from Goitein's index card.)

T-S Misc.25.20 1v

1v

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).

Verso:

 1. בר
 2. אעלם מולאי אלשיך אבו יעקוב
 3. יוסף אדאם אללה תאידה
 4. אנני קד אנפדת צחבה
 5. מוצלהא דרהם ותמן תתפצל
 6. תנפד לי בה נצף רטל שראב
 7. נצפה נימוי(?) ונצפה ורד
 8. לא עדמתך ולא כלות מנך
 9. ואדי וצל אלשיך אבו אלכרם
 10. תכליה יכתרי אלדואב מן
 11. מליג כאן דואבנא עלי אל
 12. רביע(?) תכתץ עני באתם
 13. סלאם ומולאי אלואלד באלסלאם
 14. ואן כאן לך חאגה תשרפני
 15. בהא ואלשיך בו סעיד כלף
 16. גארך אגל סלאם ושלום רב
 17. יגדל נצח סלה والحمد لله وحده

תרגום

T-S Misc.25.20 1r

1r

Recto, address:

 1. חצרה מולאי אלשיך
 2. אלאגל אבו יעקוב יוסף
 3. שאכרה
 4. מדכור לא
 5. עדמה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.25.20: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.